Ne-am luat cu “acte” !!!

În seara asta ,se împlineşte un an şi 2 luni de când suntem împreună.(majoritatea prietenilor ştiu că aniversarea noastră este pe data de 16,dar de fapt am hotărât să devenim un cuplu pe 15,seara,pe la ora 23 şi ceva 😀 ).Neinteresant .
Acum ceva timp am găsit o chestie interesantă,mai rămânea decât să o adaptez.Şi asta mi se pare o ocazie la fel de bună ca oricare alta,aşa că,de ce nu ?!
Este un fapt cunoscut că odată cu începerea unei relaţii,persoanele încep uşor,uşor să se schimbe.O pot confirma prietenii,familia,şi mai trist este că se întâmplă într-un timp foarte scurt.Începem să ne gândim la viitor,la responsabilităţi,lăsăm deoparte nebuniile de moment şi cheful de aventură.Recunosc,şi eu m-am schimbat.Dar mi se pare oarecum normal,e o etapă din procesul maturizării mele.Plus că mă face să mă simt împlinită.Cum aş zice că sunt o “aproape doamnă “ ;))
Dar nu la asta vreau să ajung.Vreau să ajung la dominarea din cuplu,la drepturile partenerilor.
Dacă ar fi să-l întreb pe Mihai,ar zice că în cuplu nostru eu sunt „cocoşul” .Tocmai de-aia nu-l întreb ))
Evident,eu aş spune că el e cel care vrea să fie totul la cheremul lui.Dar de fapt,fiecare avem anumite aşteptări de la persoana iubită şi vrem să ni se îndeplinească.Fapt pentru care,riscăm să pierdem totul pentru că ne luptăm să îndeplinim dorinţele partenerilor şi uităm să ne bucurăm de micile plăceri ale relaţiei noastre.
În acest fel am descoperit că ar fi util (sau chiar indicat în cazul anumitor cupluri ) un mic document care să conţină toate drepturile într-o relaţie pe care ambii parteneri să fie nevoiţi să le respecte!
ADAPTARE
Contract drepturile într-o relaţie
Data : 15.11.2011
Încheiat astăzi între :
Cuplul Mihai – Dora,cu sediul în confortul apartamentului meu, reprezentat legal de domnul Mihai şi domnişoara Dora, în calitate de beneficiar şi
Mihai, având CNP……… şi seria de la CI ……, în calitate de partener unu şi
Dora, având CNP ………. şi seria de la CI……., în calitate de partener doi.
(CNP nerelevant în situaţia de faţă).
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie drepturile într-o relaţie de care se bucură ambii parteneri în beneficiul cuplului lor pe durata nedeterminată.
Durata contractului
Prezentul contract de colaborare se încheie pe o durata de 80 ani şi intră în vigoare de la data semnării prezentului contract.
Drepturile partenerilor într-o relaţie
a)Dreptul de a fi tu însuţi.Fiecare partener se bucură de dreptul de a-şi păstra neschimbate preferinţele,hobby-urile şi obiceiurile cotidiene.Singurele excepţii de la acest drept o pot constitui acele activităţi/hobby care ar putea dăuna cuplului.Fiecare parte are obligaţia să treacă aici acea/acele activităţi : Dora-dreptul de a face fotografii de câte ori simte nevoia,chiar şi zilnic ; cu o precizare-nu mai mult de 250 de poze ; partenerul are datoria de a participa,dacă aceasta îi cere/ Mihai-dreptul de a citi mail-ul şi de a se loga pe okazii.ro fără nicio constrângere,atâta timp cât nu afectează activităţile de cuplu(pregătirea mesei,spălarea vaselor,etc) ; Orice încercare de schimbare a preferinţelor sau a hobby-urilor unei părţi care nu sunt incluse în paragraful anterior constituie o încălcare a drepturilor într-o relaţie şi va fi sancţionată corespunzător.
b)Dreptul de alegere liberă în societate.Fiecare partener are dreptul de a-şi menţine relaţiile actuale de prietenie ţi de a-ţi consolida altele în funcţie de propria preferinţă, fără a necesita aprobarea celeilalte părţi. O prietenie nu poate fi interzisă sau sabotată de către una dintre părţi decât în condiţii de maximă urgenţă şi cu dovezi palpabile.Un exemplu de acest tip l-ar constitui dovada că partenerul a avut anterior o relaţie de natură sexuală cu unul dintre prietenii actuali şi astfel cererea de anulare a prieteniei este acceptată şi viabilă. O motivaţie de tipul „nu îmi place prietenul X” nu este considerată suficientă pentru depunerea unei cereri de anulare a prieteniei vreunei părţi.
c)Dreptul de liberă exprimare.Drepturile într-o relaţie implică faptul că fiecare parte are libertatea de a spune sincer şi fără restricţii orice ar simţi, gândi sau dori în orice moment, fără ca partea a doua să aibă dreptul de a-l întrerupe. De asemenea, fiecare poate spune deschis ceea ce îl deranjează fără ca partea a doua să aibă dreptul de a reacţiona violent.
d)Dreptul de a rămâne tăcut.Fiecare parte se bucură de asemenea de dreptul de a tăcea, iar partea doi nu are libertatea de a-l obliga să vorbească în situaţia în care partea întâi doreşte să nu îşi imparteaseasca gândurile sau sentimentele sale. Acest drept este anulat doar în condiţii critice, de exemplu atunci când una dintre părţi este prinsă în flagrant delict de sabotare a relaţiei.
e)Dreptul de veto.Fiecare parte are dreptul de a contesta decizia părţii a doua, în condiţiile în care aceasta decizie a fost luată fără participarea sa şi nu îi oferă avantaje. Toate deciziile trebuiesc discutate în prealabil de către ambele părţi până a fi puse în aplicare. Când o parte îşi exercită dreptul de veto, a doua parte nu se bucură de libertatea de a reacţiona violent.
f)Dreptul la o zi liberă.Drepturile într-o relaţie se referă şi la faptul că fiecare parte are dreptul de a se bucura săptămânal de o zi/ seară liberă în afară căminului cuplului şi fără participarea celeilalte părţi. Activităţile desfăşurate în cadrul acestei zi sunt alese de către partea respectivă, însă fără a neglija punctul e) şi anume dreptul de veto al partenerului. Activităţi care nu sunt acceptate în exercitarea acestui drept sunt acele activităţi care ar putea sabota cuplul ca beneficiar-prim al prezentului contract. Fiecare parte are obligaţia să noteze care sunt acele activităţi.
g)Dreptul „primului venit”.Acest drept este exercitat de partea care oferă sediul cuplului-beneficiar. Aşadar, partea a cărui locuinţă este folosită drept sediu are dreptul de a-şi păstra locuinţa în funcţie de preferinţele sale, cu decoraţiunile proprii şi cu mobilierul propriu. Sunt acceptate schimbări făcute de partea doi doar în cazul în care acestea au fost în prealabil discutate de către ambele părţi şi aprobate în comun. Excepţiile de la acest drept îl constituie acele accesorii care ar putea sabota cuplul: postere cu persoane atractive sexual pentru una dintre părţi, reviste porno şi alte decoraţiuni de acest gen.
Încetarea colaborării. Litigii
a) Prezentul contract poate înceta în orice moment cu o notificare şi cu o explicaţie concretă;
b) Litigiile contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile au obligaţia să prezinte litigiul unei a treia părţi care să medieze conflictul;
c) Prezentul contract – drepturile într-o relaţie – a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Cam atât deocamdată.Când o să am mai mult timp la dispoziţie o să adaug sancţiunile corespunzătoare încălcării fiecărui drept >:)

P.S. : Acest contract este o glumă.Nu ştiu dacă noi doi am putea să-l luăm în serios.Însă l-am întrebat pe Mihai dacă are ceva de obiectat şi este de acord întru totul ! 😀 Yeeeeeeeeeey !

Advertisements

4 thoughts on “Ne-am luat cu “acte” !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s